przewiń do treści

Zend Framework od podstaw

Włodzimierz Gajda

Rysunki


Rysunek 1.1. Katalogi i pliki utworzone po wydaniu polecenia zf create...
Rysunek 1.2. Wygląd domyślnej strony WWW aplikacji wykonanej w ZF
Rysunek 1.3. Domyślna strona błędu aplikacji wykonanej w ZF
Rysunek 1.4. Wygląd strony z rysunku 1.2 po wprowadzeniu w pliku...
Rysunek 2.1. Pierwszy krok tworzenia nowego projektu
Rysunek 2.2. Ustalanie nazwy i folderu projektu
Rysunek 2.3. Ustalamy sposób uruchamiania projektu
Rysunek 2.4. Zaznaczamy, że projekt wykorzystuje Zend Framework
Rysunek 2.5. Przycisk Run Project (skrót F6), który uruchamia projekt...
Rysunek 2.6. Przycisk wskazany strzałką A na rysunku 2.5 uruchamia...
Rysunek 2.7. Pliki i foldery powstałe po utworzeniu nowego projektu...
Rysunek 2.8. Strona Witaj w NetBeans!
Rysunek 3.1. Uruchamianie okna dialogowego Run Command w projekcie...
Rysunek 3.2. Okno dialogowe Run Zend Command po wprowadzeniu polecenia...
Rysunek 3.3. Menu kontekstowe ułatwiające wykonywanie operacji na...
Rysunek 3.4. Komunikat o błędzie wyświetlany po dodaniu w kontrolerze...
Rysunek 4.1. Strona z wierszem pt. Dwa kabele
Rysunek 4.2. Podgląd wydruku strony z rysunku 4.1
Rysunek 5.1. Strona prezentująca zdjęcie żmii
Rysunek 6.1. Strona z listingu 6.2
Rysunek 6.2. Strona akcji wiersz/dogoscia przed zmianą szablonu
Rysunek 7.1. Strona jaszczurka.html z omawianego przykładu
Rysunek 7.2. Domyślna strona błędu 404 w środowisku deweloperskim
Rysunek 7.3. Domyślna strona błędu 404 w środowisku produkcyjnym
Rysunek 7.4. Strona błędu aplikacji Gady w środowisku produkcyjnym
Rysunek 7.5. Strona błędu aplikacji Gady w środowisku deweloperskim
Rysunek 7.6. Po podaniu adresu /gady/public/zly/adres/url wyświetlana...
Rysunek 8.1. Witryna Zabytki Lublina
Rysunek 8.2. Najważniejsze pliki tworzące projekt 8.1
Rysunek 8.3. Zawartość pliku application.ini jest dostępna za pomocą...
Rysunek 8.4. Witryna wyświetlana po zablokowaniu dostępu do wszystkich...
Rysunek 8.5. Przekierowywanie nowej domeny...
Rysunek 9.1. Pliki źródłowe projektu z włączonym przetwarzaniem...
Rysunek 11.1. Położenie plików klas My_Lorem oraz...
Rysunek 13.1. Strona pt. Najdłuższe rzeki świata
Rysunek 13.2. Tworzenie nowego modelu w programie MySQL Workbench
Rysunek 13.3. Ikona wskazana strzałką umożliwia zmianę nazwy...
Rysunek 13.4. Okno dialogowe służące do zmiany nazwy projektowanej...
Rysunek 13.5. Ikona Add Diagram
Rysunek 13.6. Utworzenie nowej tabeli
Rysunek 13.7. Zmieniamy nazwę tabeli i przechodzimy do zakładki...
Rysunek 13.8. Autoinkrementacja klucza głównego
Rysunek 13.9. Baza danych rzeki
Rysunek 13.10. Pierwsze okno dialogowe operacji Database/Forward Engineer
Rysunek 13.11. Okno dialogowe umożliwiające filtrowanie tabel
Rysunek 13.12. Okno dialogowe zawierające wygenerowany skrypt SQL
Rysunek 13.13. Sprawdzanie poprawności tworzenia bazy danych rzeki za...
Rysunek 13.14. Położenie plików wstaw.php oraz rzeki.xml w folderze...
Rysunek 13.15. Baza danych rzeki po wykonaniu skryptu wstaw.php z listingu...
Rysunek 14.1. Baza danych wiersze-rozewicza
Rysunek 14.2. Modyfikacja liczby znaków kolumny typu VARCHAR
Rysunek 15.1. Strona główna witryny pt. Moje książki
Rysunek 15.2. Baza danych mojeksiazki
Rysunek 16.1. Baza danych tatry
Rysunek 16.2. Strona pt. Tatry
Rysunek 17.1. Tabele kontynent oraz panstwo
Rysunek 17.2. Narzędzie do tworzenia relacji 1:n
Rysunek 17.3. Relacja łącząca tabele kontynent oraz panstwo jest...
Rysunek 17.4. Po wyłączeniu pola NN klucz obcy kontynent_id może...
Rysunek 17.5. Definicja akcji referencyjnych w programie MySQL Workbench
Rysunek 18.1. Tabele film oraz aktor
Rysunek 18.2. Narzędzie do tworzenia relacji n:m
Rysunek 18.3. Relacja n:m jest reprezentowana w postaci tabeli...
Rysunek 20.1. Strona główna witryny pt. Piosenki wojskowe
Rysunek 20.2. Baza danych piosenki-wojskowe
Rysunek 21.1. Strona główna witryny Artykuły na temat HTML i CSS
Rysunek 21.2. Baza danych artykuly
Rysunek 21.3. Definicja indeksu unique dla kolumny slug
Rysunek 22.1. Baza danych kontynenty po dodaniu kolumn slug
Rysunek 23.1. Baza danych treny
Rysunek 24.1. Witryna pt. Pliki do pobrania
Rysunek 24.2. Baza danych pliki-do-pobrania
Rysunek 24.3. Zawartość tabeli plik po wykonaniu skryptu wstaw.php
Rysunek 24.4. Sposób uruchomienia komendy wstaw dane w środowisku...
Rysunek 25.1. Baza danych tcs
Rysunek 25.2. Eksport zawartości bazy danych tcs
Rysunek 25.3. Okno dialogowe Bazy danych/Dodaj bazę danych w panelu...
Rysunek 25.4. Informacje o utworzonej bazie danych
Rysunek 25.5. Po zalogowaniu do programu phpMyAdmin wybierz bazę danych
Rysunek 25.6. Operacja importowania danych do bazy
Rysunek 25.7. Baza danych gajdaw_26 po poprawnym wykonaniu operacji...
Rysunek 25.8. Tworzenie nowej domeny w panelu administracyjnym
Rysunek 25.9. Komunikat informujący o poprawnym utworzeniu nowej domeny
Rysunek 27.1. Zależności pomiędzy klasami kontrolek
Rysunek 28.1. Tabela imie bazy danych imiona
Rysunek 31.1. Tabela plik
Rysunek 34.1. Tabela przeznaczona na konta użytkowników
Rysunek 34.2. Baza danych z przykładu 34.
Rysunek 34.3. phpMyAdmin prezentuje nazwę konta i hasło w postaci...
Rysunek 35.1. Tabela, w której hasła będą przekształcone funkcją...
Rysunek 35.2. Baza danych z przykładu 35.
Rysunek 35.3. Hasło konta admin zapisane po przekształceniu funkcją...
Rysunek 37.1. Tabela user, która zostanie wykorzystana do implementacji...
Rysunek 38.1. Tabele przechowujące uprawnienia użytkowników
Rysunek 38.2. Baza danych z przykładu 38.
Rysunek 39.1. Foldery utworzone poleceniem zf create module lorem
Rysunek 39.2. Pliki, które należy umieścić w folderze library/My/
Rysunek 39.3. Widoki modułu authorization
Rysunek 39.4. Foldery konieczne do użycia modułu authorization
Rysunek 39.5. Baza danych z przykładu 30. po dodaniu tabel modułu...

Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0